Disphonia & MLDj Interview // MethLab Budapest

DISPHONIA & MLDJ INTERVIEWS FOR BEATSAFARI pres. METHLAB BUDAPEST WARM-UP

Event link // https://www.facebook.com/events/1362924573760226/

DISPHONIA //

// You guys started small, in the very closed circle of drum & bass in Athens, we (Beat Safari) found out about you through your releases on Eatbrain and became more familiar with you through MethLab. You have achieved a lot of things! What do you think was the biggest opportunity for you two, the thing that boosted your music career?

// Ti srácok, kicsiben kezdtétek az athéni drum and bass közösség szűk körében. Csapatunk (Beat Safari) az Eatbraines kiadványaitok által szerzett tudomást rólatok és a MethLaben keresztül jobban is megismerhettünk titeket. Sokat értetek el! Mi volt  az a meghatározó lehetőség amely a legnagyobb áttörés volt mindkettőtök karrierére nézve?

Every step helps and  small steps have to occur to make the bigger leaps possible.There have been some events in our music involvement that we believe have propelled us to a broader limelight, like the release of "Collapsed", the signing of Warbunker to Eatbrain, having played at the Renegade Hardware nights, joining the Meth Lab family and lastly chronologically would have to be the release of Energy on Red Light. These opportunities stand out for us and played a catalytic role in moving us onwards and upwards.

Minden lépés számít, az apró sikerek teszik lehetővé a nagyobbak elérését. Vannak események, a zenei tevékenységünkben, melyekről úgy hisszük rivaldafénybe sodortak minket, például a „Collapsed” megjelenése, vagy az Eatbrain által kiadott Warbunker. Játszhattunk a Renegade Hardware bulikon, a MethLab család tagjaivá válhattunk és végül, de nem utolsó sorban az „Energy” Red Lightos megjelenése is lényeges. Ezek a lehetőségek játszották a katalizátor szerepét az előre vezető úton.

// Do you have a forever-favorite track, that all your fans know and you play (almost) every time in your sets?

// Van örök kedvenc számotok, amit minden rajongó ismer és majdnem minden bulin szerepel a szettben?

Our sets are always an ongoing task where new tracks come into the mix and others leave.We try to include as much current music we are feeling as possible, that being said, certain tracks DO stay longer in our sets but inevitably change after a while.We like to think of our sets holistically, as a the rollercoaster ride made up of songs that are tightly knit together with musical coherence as opposed to a flat sounding set,relying on just danefloor smashers and then filling material to get between the "big-tunes"

A szettjeink összerakása egy mindig folyamatban lévő feladat, ahol új számok kerülnek a régebbiek helyére. Igyekszünk annyi, szerintünk aktuális zenét belesűríteni, amennyit csak lehet, ettől függetlenül azonban vannak bizonyos számok amelyek hosszabb ideig maradnak a listában, azonban ez idővel elkerülhetetlenül változik. Szettjeinket holisztikusan kezeljük, mint egy menet egy dalokból álló hullámvasúton, ahol az elemek szorosan és következetesen csatlakoznak egymáshoz szemben egy laposabbal ahol az előadó csak a táncparketten látottakra támaszkodik és a „nagy zenék” közti számokra úgy tekint, mint egyszerű töltelék.

 

 

// Which artists in any genre do you both really like and you look up to?

// Melyik bármelyik műfaj előadóját kedvelitek mindketten igazán, ki az akire felnéztek?

We will answer this based on an album we’ve been coming back to repeatedly called Sea island by Loscill which is great to wind down to. Objekt’s sets are also refreshing and can be usually found playing in our off-time. We’re always impressed with how luscious and melodically intricate people like Geode and Haywyre are in their productions without sacrificing audio fidelity. Producers that can combine both musicality and engineering in a seamless way are definitely “enviable” in our eyes. In regards to Dnb there are numerous artist we aspire to but would be too many to mention. The selection of these artists would be done based on what original ideas they bring to the table and how much of an effect they have on us. Luckily this is a fast paced genre that re-invents itself almost as soon as a stagnation period begins and our selection changes also.

Erre egy album alapján válaszolnánk, amihez folyamatosan visszatérünk, Losscill – Sea Island, ami remek a lecsillapodáshoz. Objekt szettjei is felfrissítenek és szabadidőnkben folyamatosan játsszuk. Mindig lenyűgözött bennünket, hogy milyen buja, dallamilag bonyolultak az emberek, mint Geode és Haywayre produkciói, nélkülözve a zeneihűség feláldozását. A producerek, akik zavartalanul egyesíteni tudják a zeneiséget a mérnökséggel, egyértelműen irigylésre méltóak a szemünkben. Dnb szempontjából számos előadó van,  akik felé törekszünk, de túl sokat kéne megemlíteni. Ezen előadók kiválasztása az alapján volna, ki, milyen eredeti ötletet tett le az asztalra és mekkora hatással voltak ránk. Szerencsére ez egy gyors tempójú műfaj, ami újra feltalálja önmagát, majdnem olyan gyorsan, mint ahogy a stagnáló időszak kezdetét veszi és a mi választásunk is cserélődik.

.

// How do you approach making music together?

// Mi a módszeretek a közös zene megírására?

Often we start things separately and we get together to finish it up.On other occasions we start ideas together. There isnt a stanadrd (tried and tested)approach and we avoid sitting together for hours on end, as that gets tiring and ideas get saturated. Working separately is good because everybody gets creative bursts at different times and they don’t always coincide.Also on a practical level we don’t live nearby and the distance is a deterrent. However sending projects back and forth can definitely work if the communication between the both parties is good and thus decisive action can be taken in a time efficient manor . It takes some time being with another person to establish a healthy communication, mutual respect and faith in ourselves as a unit.

Gyakran külön kezdjük el a dolgokat, majd pedig egyesülünk, hogy befejezzük azokat. Más alkalmakkor együtt kezdünk el ötletelgetni. Nincs egy standard (kipróbált és tesztelt) megközelítés, illetve inkább kerüljük az órákon át való együtt ücsörgést, mert gyakran fárasztó és elhomályosítja az ötleteket. Egyedül dolgozni jó, mert mindenki más időben kap ihletet, ezek pedig nem mindig férnek meg egymás mellett. A dolog praktikáját nézve, nem lakunk közel egymáshoz, így a távolság is egy elrettentő tényező. Azonban a projektek egymásnak való oda-vissza küldözgetése határozottan működhet ha a kommunikáció megfelelő a két fél között,  így a meghatározó lépéseket időhatékony módon tehetjük meg. Időbe telik egészséges kommunikációs közeget kialakítani egy másik személlyel, ahol jelen van a kölcsönös tisztelet és a csapatmunkába vetett hit.

 

 

// Can you tell us what are the unique things you can’t make music without?

// El tudnátok mondani, mik azok az egyedülálló dolgok, amik nélkülözhetetlenek zene íráskor?

This is a question you can really get technical and go into details but because most people forget the basics its good to consciously be reminded of them

- Inspiration is absolutely vital….nothing happens without it.

- Patience and collectedness

- A good meal. Cant work on a empty stomach,but don’t overdo it because then lethargy sets in! LOL

- Faith in your abilities and that you can succeed your goal. Sounds like a quote from a self-help book but 100% accurate

- When collaborating  a good and clear communication method

- It often helps having a sonic reference for mixdown A/B-ing

- A strong work ethic and perseverance

- A treated room ideally or the next best thing to that

- Good set of monitors and FFT Analyzer

- A deadline to work to. Without it you can micro-tweak till infinity

Ez egy olyan kérdés, amitől igazán műszaki leszel és belemész a részletekbe, de miután az emberek többsége elfelejti az alapokat jót tesz tudatosan emlékeztetni őket.

- Az inspiráció abszolút nélkülözhetetlen... semmi sem történik nélküle.

- Türelem és összeszedettség

- Egy jó étkezés. Nem dolgozhatsz üres hassal, de nem eheted túl magad, mert beüt a letargia! LOL

- A hit a képességeidben és hogy el tudod érni a céljaidat. Úgy hangzik, mint egy idézet egy önsegítő könyvből, de 100%-os pontosságú.

- Amikor összehozunk egy jó és tiszta kommunikációs módszert.

- Gyakran segítenek a hangreferenciák lekeverni A-t B-be.

- Egy erős munkaerkölcs és kitartás.

- Egy, a célra ideálisan berendezett szoba, a lehetőségekhez mérten

- Egy jó szett monitor és FFT Analizátor.

- Egy határidő betartása. Enélkül a micro-csavarok örökké is eltartanának.

 

// Have you ever tried yourself in the other genres of music?

// Kipróbáltátok már magatokat más zenei műfajban is?

Well we’ve actually released a dubstep track 4-5 years ago on Platform music and another track 7-8 years ago under a different alias . We’ve tried to make other 4/4 based music but we’ve always ended up moving up the Bpms on the sequencer.

Nos, igazából 4-5 évvel ezelőtt közzétettünk egy dubstep számot a Platform music-on, és egy másikat 7-8 évvel ezelőtt más álnéven. Próbáltunk más 4/4 alapú zenét írni, de mindig az lett a vége, hogy felgyorsítottuk a tempót a sequencerben.

// Do you see the future of yours? That you are dreaming to achieve? What's coming this year?

// Látjátok magatok előtt a jövőtöket? Amilyen célokról álmodtok? Mit hoztok idén?

In the short term future we are just focused on making qualitative tracks that will hopefully make a mark,trying to get out and perform more regularly and persevere with a positive outlook and giving it 100 percent. We’ve completed Collabs with Fragz and Mc Kryptomedic and we have track we’re currently working on 3 tracks with L33, Myselor  and Akrom & Impak  all to be released hopelly within the next months. Were also excited on working and going in deep on another solo single for our debut MethLab release!

A rövidtávú jövőben mi csak a minőségi zenekészítésre koncentrálunk, mely remélhetőleg nyomot hagy, próbálunk kitörni és előadni még rendszeresebben, tartani a pozitív hozzáállást és 100%-ot nyújtani. Befejeztünk pár kollabot Fragz-zal és Mc Kryptomedic-kel. Most épp 3 számon dolgozunk L33-mal, Myselor-ral és Akrom & Impak-kel. Remélhetőleg mindet kiadjuk a következő hónapokban. Izgatottan dolgozunk és ássuk magunkat mélyebbre egy másik bemutatkozó solo lemezen a MethLab kiadásában!

 

// Where do you see drum & bass heading?

// Szerintetek merre tart a drum & bass?

After so many years of following drum and bass closely we can say it feels so developed and there is definately something for everybody. If the genre retains its gritty and resilient ethos then we are going to see more exciting permutations and new angles. What we would like to see is more dnb in films, radio and games as opposed to those formats borrowing  a Dnb soundscape or sound design technique and hesitating to dive deeper. I think this will happen at some point but probably not as soon as we anticipate it.

Sok éve követjük figyelemmel a műfajt és határozottan mondhatjuk,hogy fejlett, mindenki számára van valami.. Amennyiben a műfaj megtartja a göröngyös és rugalmas erkölcsösségét, akkor még több permutációt és új szempontokat láthatunk. Amit mi látni szeretnénk, az még több dnb a filmekben, rádióban és játékokban szemben azokkal formátumokkal, amik kölcsönvették a Dnb hangterét vagy hang modelljének módszerét és hezitálnak, hogy mélyebbre menjenek. Úgy érzem, ez meg fog történni egy bizonyos ponton, de nem olyan gyorsan, mint amire számítunk.

 

// What does it mean to be part of MethLab?

// Mit jelent a MethLab részesének lenni?

Methlab feels like a safe haven where an artist can move freely and doesnt have to fit a pre-existing mold. Methlab also has its own system of valuing artistic endeavour and will dare to go against the grain and follow its convictions. We are happy to be on the team and add to the melting pot

A MethLab olyan, mint egy biztos menedék, ahol a művészek szabadon mozoghatnak, és nem kell alkalmazkodniuk egy már meglévő "lenyomathoz". A MethLabnak is megvan a saját rendszere az előadók törekvésének megbecsülésére és akkor is követi előadói meggyőződéseit ha szembe kell fordulni az árral . Örülünk, hogy  a csapat részesei vagyunk és képvielhetjük azt.

 

MLDj (MethLab Co-ordinator) Interview //

// You have been touring across all Europe with various artists in your label. Will Beat Safari’s night be your first time DJing in Budapest, Hungary?

// Egész Európán átutaztál, különböző előadók társaságában. A Beat Safari est lesz az első fellépésed Budapesten?

Yes, first time for MethLab and first time for me playing in Budapest. It's only really a personal priority play at our MethLab events, to represent a broader range of tracks from our label and roster and spend time with our crew, the promoters and see the reaction of the audiences - MethLab landing in Budapest for the first time and my playing there are intimately interconnected.

Igen, az első alkalma lesz a MethLab-nak és nekem is, hogy Budapesten játszunk. Valójában tényleg csak személyes prioritás játszani MethLab eseményein, hogy szélesebb spektrumban reprezentálhassunk számokat kiadónktól, időt töltsünk a csapatunkkal, a promóterekkel és lássuk a közönség reakcióit - a Methlab érkezés Budapestre és a szettjeim szorosan összefüggenek egymással.

 

// Can you tell us a bit about your life before creating the Agency?

// Tudnál mesélni arról az életedről, mielőtt megalapítottad Az ügynökséget?

Before Broken Note and I started MethLab together, my focus was more on creating events - primarily the multigenre Yardcore clubnights that happened in London for some years, and spent plenty of time playing at squat parties and various London clubnights. I always had to work on the side, as it's very difficult to survive working with music alone, or even to identify a route where that's possible - but that changed with the birth of MethLab, after a lot of hard work to take it to the point it needed to be to deliver what the artists we work with deserve.

Mielőtt a Broken Note-tal megalapítottuk a MethLab-ot, sokkal inkább események szervezésére koncentráltam, eslősorban egy több műfajos Yardcore klubb estjein, pár évig, Londonban, és sok időt töltöttem azzal, hogy zömök bulikon és különböző Londoni klub esteken léptem fel. Mindemellett dolgoztam is. Nagyon nehéz egyedül túlélni zenészkéntdolgozol zenével, vagy egyáltalán megtalálni a módját- azonban ez megváltozott a MethLab megszületésével. Kemény munkára volt szükség, hogy minden a helyére kerüljön, biztosítanunk kellett az előadóinknak azt, amit megérdemelnek.

 

// A week-long festival wouldn’t even be enough to have all your artists in MethLab and other sub-labels play in one place. How do you choose artists you come play with?

// Még egy egy hetes fesztivál sem volna elég arra, hogy az összes előadótok és mások együtt játszanak, egy helyen. Hogyan választod ki, ki jön veled fellépni?

I think a weekend would definitely be enough :D I hope that day happens sometime - I can think of nothing better than to have the entire crew in one place for a weekend. It would be deadly... For MethLab events, we try to find a balance between giving people what they want in the line-up, and also something that they will love, but don't necessarily know they want. That's the only way to show people something new and move on from the status quo.

Úgy gondolom, egy hétvége tökéletesen elég volna :D Remélem egyszer eljön ez a nap – nem tudok jobbat elképzelni, mint hogy az egész csapat egy helyen játszik egy hétvégén. Az halálos volna... A MethLab rendezvényein igyekszünk egyensúlyt teremteni a közönség elvárásai és valami olyan között amit szeretni fognak, de nem feltétlenül tudják,hogy érdekli őket. Ez az egyetlen módja, hogy újat mutathassunk és továbblépjünk az aktuális helyzethez képest.

 

// Is it the fan-base of the actual country that makes you choose the optimal lineup or is it something else?

// Az aktuális ország rajongótáborán múlik az optimális line-up kiválasztása, vagy valami máson?

It definitely has a big influence - we work closely with the promoters we do-operate with to ensure the line-ups resonate musically with the local fanbase. But we want to introduce people to artists they're not familiar with also - to provide new experiences, that's really important to us.

Egyértelműen hatalmas befolyása van – szorosan dolgozunk a promóterekkel, együttműködünk, hogy a lineup zeneileg egy hullámhosszon legyen a helyi rajongótáborral. Ennek ellenére szeretnénk kevésbé ismert előadókat is bemutatni – hogy új élményeket nyújthassunk, ez nagyon fontos számunkra.

 

// What was the purpose of creating your own music label?

// Milyen céllal alkottad meg a saját zenei társaságod?

We started it to put out great music, restrained by the requirements of it being technically amazing and fitting our overall aesthetic - which we feel is unique and has its own place amongst the other incredible labels out there, but unrestrained in experimentation and reaching towards new forms.

Azért kezdtük, hogy jó zenét reprezentáljunk, olyat, amelyben egyensúlyban van a technikai remekelés és a saját ízlésünkhöz való hűség – amelyről úgy gondoljuk egyedi és megvan a saját helye a többi csodálatos kiadó közt, mindemellett nem korlátolt, ha kísérletezésről és új formák kipróbálásáról van szó.

 

// Was it your dream from the beginning or you just realized you have a passion of encouraging young, emerging artists in the genre?

// A kezdetektől fogva ez volt az álmotok, vagy csak rájöttetek, hogy megvan a a szenvedélyetek ösztönözni a fiatal, feltörekvő előadókat a műfajban?

I definitely had no aspirations to encourage anyone in the distant past, I was mostly focussed on putting together unusual line-ups with my friends because we just wanted those creative spaces to exist, and to experience those combinations of artists. I trust my instincts, and I guess with time comes experience.. it's a surprising place to be in, to be able to encourage emerging talented people, and it's encouraging for me that so far the ideas that have come to me about how to approach their careers and how to do my small part in developing the scene have had some success. I'm lucky to be surrounded by a team of talented people that can actualise a lot of those concepts, and bring their own incredible concepts to the table that go beyond the imagination.

A távoli múltban egyáltalán nem éreztem késztetést arra, hogy másokat buzdítsak, elsősorban nem szokványos lineupok kialakítására koncentráltam a barátaimmal, csupán azzal a céllal, hogy kreatív közegeket hozzunk létre és megtapasztalhassuk a művészek különböző kombinációit. Én bízom a megérzéseimben és azt hiszem idő kell ahhoz, hogy az ember tapasztalatot szerezzen. Érdekes ebben a szerepben lenni, ahol lehetőség nyílik a tehetséges feltörekvők támogatására. Az ötletek amelyekkel megközelítem az adott előadók karrierjét és hozzáteszek a szcéna fejlődéséhez sikeresnek bizonyulnak. Ez bíztató számomra. Szerencsés vagyok, hogy olyan tehetséges emberekkel vagyok körülvéve, akik nemcsak képesek a koncepcióink megvalósítására, de a saját elképesztő elképzeléseiket is lerakják az asztalra, melyek felülmúlnak minden képzeletet.

 

// Managing your team and label must consume a lot of time, even when you do it with your co-founder Tommy (Broken Note). Is it hard to find time and inspiration creating your own music next to all the work with the youngsters?

// Irányítani a csapatodat és a társaságodat sok időt vehet igénybe még ha együtt is dolgoztok a társaddal, Tommyval (Broken Note). Okoz bármi féle nehézséget időt és inspirációt teremteni a saját zenéid megalkotására, minden munka és a fiatalok mellett?

Even with the tireless work of my assistant Michal and decision-making processes shared with Tommy - It takes almost all of my time, and what's left I use for my girlfriend and friends :) I don't have aspirations to produce and create my own music professionally, only as a hobby. It's a good way to choose in life what you do well and dedicate yourself to that thing. Learning to produce as well as the best takes a lifetime of dedication - I would need another lifetime for that and I have the deepest of admiration for the artists that we work with who have done just that.

Asszisztensem, Michal fáradhatatlan munkája és a döntési folyamatok Tommyval való megosztása ellenére szinte minden időmet elveszi, ami pedig marad azt a barátnőmmel és a barátaimmal töltöm :) Nincs bennem késztetés saját zenei projekt létrehozására, maximum hobbi szinten. Az életben jó út, ha azt teszed a hivatásoddá, amit jól csinálsz. Profiként zenét írni ugyanúgy életre szóló elhivatottságot igényel. Szükségem lenne hozzá még egy élettartamra és a lehető legmélyebb tiszteletem azoknak az előadóknak akikkel együtt dolgozunk és képesek minderre.

 

translation/fordítás: Pein

 

METHLAB WILL BE LANDING IN BUDAPEST IN A HUGE WAY IN 2017 - SEE YOU AT THE WARM-UP EVENT IN PREPARATION FOR ONE ONE OF HUNGARY'S EVENTS OF THE YEAR

METHLAB VOL.1

Event link // https://www.facebook.com/events/1362924573760226/